web design articles

مقالات

اثر رنگها در طراحی سایت

هر رنگ حس خاصی دارد و باعث کمتر و بیشتر شدن احساسات درونی افراد در هر امری می شود.به حدی که روانشناسان شاخه ای مجزا ، به عنوان روانشناسی رنگ ها ابداع کردند.روانشناسی رنگ ها باعث شد که دانشمندان تاثیر هر رنگ بر روی افراد را مشاهده و بررسی نمایند. حضور رنگ ها در هر جایی می تواند وجد و شور و هیجان را ایجاد کند و روانشناسی رنگ ها برای طراحی وب سایت هم همین حس را به مخاطب القا می کند. اینکهروانشناسی رنگ ها برای طراحی وب سایت هر رنگ چه نوع احساسی را در فرد به وجود می آورد.و با استفاده از این شناخت میتوان بهترین استفاده را از روانشناسی رنگ ها برای طراحی وب سایت انجام داد.یکی از مهمترین ویژگی های یک وب سایت خوب این است که کاربران مدت زمان طولانی در آن سپری کنند.حالا با استفاده از روانشناسی رنگ ها برای طراحی وب سایت می توان به این امر ، بسیار کمک کرد به طوریکه کاربران هم زمان بیشتری را در وب سایت بگذرانند و هم حس خوب و مثبتی را از آن دریافت کنند و هم ما به خواسته خود برسیم.

 

فهرست